School Results

List of Students in Science :

 • Prakash kr Upadhyay _ 95%
 • Mandeep Singh Saluja _ 94.4%
 • Siddharth Shankar _ 94.2 %
 • Nitin Raj _ 93.2 %
 • Esha Keshri _ 92.8%
 • Enam Hussain _ 92.6 %
 • Abhay narayan _ 92.6 %
 • Priyanka Priyadarshini _ 92.2 %
 • Shalini Kumari _ 91.6
 • Pradeep kr Gope _ 91.4%
 • Kusum Kumari _ 90.2 %

Commerce :

 • Harshita kri Doshi _ 95.2 %
 • Shaksham _ 94.8%
 • Riya Roy _ 93.6%
 • Rounak Gupta _ 90.8%

Secondary Board Examination :

Keshav kr Jha _ 96.4%

 • Keshav kr Jha _ 96.4%
 • Rajat kr Mishra _ 95.6 %
 • Nishan Agarwal _ 95.4%
 • Naghma Khatoon _ 95.4%
 • Barkha Kumarin _ 95.2%
 • Sachin Kr Mishra _ 94.6%
 • Dharamveer Kumar _ 93.8 %
 • Abhishek kr Paitandi _ 93.4%
 • Sumit kr Dubey _ 93%
 • Ankit Kr _ 92.4%
 • Sanchit Kr _ 92.4%
 • Lipi Kumari _ 92.4%
 • Alok Kumar _ 92 %
 • Guddu Khanna _ 92 %
 • Sourav Sharma _ 92%
 • Md . wasim Akhtar _ 91.6%
 • Ritika Gupta _ 91.6%
 • Kundan Ghoshal _ 91.4%
 • Satyam Sinha _ 91.4%
 • Atika abid _ 91%
 • Smriti Sharma _ 90.4%
 • Sourav kr dey _ 90.4%
 • Reshav kr Pandey _ 90%